Te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi

Te whakataratahi me te taratahi ki Aotearoa

Hei āwhina i te aukati o te hōrapa o KOWHEORI-19, me mātua whakataratahi rānei, me mātua noho te hunga ka tau mai ki Aotearoa ki tētahi wāhi mō te whakataratahi, mō te taratahi rānei, ā, kia kaua e iti iho i te 14 rā te roa. Ka whakamātauria hoki te hunga hāereere mō KOWHEORI-19 i a rātou e noho mai ana.

Te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi

Ko te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi tētahi pae ipurangi hei toro mā te hunga hāereere mai ki Aotearoa e tāpuitia ai tōna nōhanga ki tētahi wāhi whakataratahi, i mua i tana piki ki tōna waka rererangi. Kia oti i a ia tana rēhita i te ipurangi, ka whakaritea he nōhanga ki te wāhi whakataratahi mō te takitahi rānei e hāereere ana, mō te whānau rānei e haere ngātahi ana, ā, ka tukuna ki a rātou tētahi puka whakaū hei whakaatu mā rātou i te taunga rererangi i te wehenga mai ki Aotearoa.

Ka wātea kia tīkina ngā puka whakaū i te pae ipurangi mō te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi i te 8 karaka i te ata o te 5 o Oketopa. Ka whakaaturia te hononga atu ki te pae ipurangi i te pae tukutuku mō te Whakataratahi me te Taratahi (MIQ) ā taua wā.

Te herenga ā-ture e whakawhiwhia ai ki te puka whakaū

Mēnā ka tau mai koe ki Aotearoa i te wā o te mānawanawa – atu i te 8 karaka i te ata o te 5 o Oketopa 2020, ki te 11.59 karaka i te pō o te 2 o Noema 2020 – e kaha whakatenatenahia ana koe kia whai puka whakaū e whakatatū ana kua whakaritea he wāhi mōu ki tētahi wāhi whakataratahi i mua i tō pikinga i tō waka rererangi.

E whakaae tonutia ana kia pikitia te waka rererangi e te hunga ka tae atu ki te taunga rererangi me te korenga o te puka whakaū i te wā o te mānawanawa. Heoi anō ka roa ake pea te tukanga whakatau i te wā e mahi tahi ana ngā kaimahi o te waka rererangi me tā te kāwanatanga o Aotearoa tukanga mō te Whakataratahi me te Taratahi e whakaritea ai he wāhi whakataratahi mōna.

Me mātua whai ā-ture nei te hunga hāereere i tētahi puka whakaū i mua i te rere mehemea ka tau mai ia ki Aotearoa i muri i te 12 karaka i te pō o te 3 o Noema 2020.

Te whakamahi i te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi

Kei te reo Pākehā anake te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi. E āhei ana tō tono mā tētahi whanaunga rānei, mā tētahi hoa rānei, mā tētahi kaiwhakarite haerenga rānei e kōrero Pākehā ana e whakamahi te Pūnaha Whakarite māu. Māna koe, māna rānei koutou ko tō whānau e haere tahi mai ana ki Aotearoa, e āwhina kia whakawhiwhia ai ki te puka whakaū.

Me whakauru e te tangata e whakaoti ana i tō rēhitatanga āna ake taipitopito mōna e hangā ai tētahi pūkete i te Pūnaha Whakarite i te Whakataratahi. E āhei ana tāna whakamahi anō i tēnei pūkete mēnā me rēhita ia i tētahi atu tangata, i tētahi atu whānau rānei e haere mai ana ki Aotearoa.

Kia oti te whakaritenga o tōu wāhi i te ipurangi, ka tere tonu te waihangā o tō puka whakaū hei tā rānei, hei uta rānei ki tō pūrere harihari. Ka īmērahia hoki tētahi tāruatanga o tō puka whakaū ki te tangata nāna nei i whakaoti te whakaritenga o tōu wāhi māu, hei tuku māna ki a koe.

Te rēhitatanga

He kōwhiringa e wātea ana kia whakaotihia tētahi 'rēhitatanga ā-takitahi' e hāngai ana ki te tangata kotahi e hāereere ana, tētahi 'rēhitatanga ā-whānau' rānei. Ko te kōwhiringa o te 'rēhitatanga ā-whānau' e hāngai ana ki ngā whānau, ki ngā takirua me ētahi atu rōpū e haere ngātahi mai ana i te rerenga kotahi ki Aotearoa, ā, e hiahia ana hoki ki te noho tahi ki ngā rūma kotahi i te roanga o te noho ki te wāhi whakataratahi.

Ngā puka whakaū

Mehemea i oti i a koe tētahi 'rēhitatanga ā-takitahi', ka whakawhiwhia koe ki tētahi puka whakaū kotahi. Mehemea i oti i a koe tētahi 'rēhitatanga ā-whānau', ka whakawhiwhia ki a koe tētahi Puka Whakaū mō te Whakarite i te Whakataratahi e hāngai ana ki taua rōpū. Ka takoto ki te puka whakaū ngā ingoa o te hunga kei taua rōpū kua whai nōhanga ki te wāhi whakataratahi. Kāore e āhei tā wai rānei whakamahi i te puka whakaū i te taunga rererangi.

Ka tonoa koe kia whakaaturia e koe tō Puka Whakaū mō te Whakarite i te Whakataratahi i te wāhi whakatau, i te wā rānei e piki ana koe i tō rerenga mai ki Aotearoa. Tērā pea, ka tonoa hoki koe i ōna wāhi whakawhiti i tō haerenga mai ki Aotearoa.

E pai ana kia tāngia rānei tō puka whakaū ki te pepa, kia mau tonu rānei hei tānga tahiko ki tō pūrere harihari.

Me whai āwhina?

Me Whakapā atu ki te MIQ Service Centre mā te 0800 476 647 (i Aotearoa) mā te +64 4 931 5720 rānei (i waho o Aotearoa). He nama pea me utu. E wātea ana ngā ratonga whakawhiti reo i tēnei nama waea hei āwhina i ngā kiritaki. E pai ana hoki kia tukuna e koe tō pātai ki te MIQ Service Centre mā te pae tukutuku mō MIQ. E tuwhera ana te Service Centre i te 0800 – 2200 (te wā ki Aotearoa), i ngā rā e whitu o te wiki.

Ngā utu

Kāore he utu o te whai puka whakaū. Heoi anō, ka mate pea ētahi tāngata ki te tuku pūtea ki ētahi o ngā nama o te whakataratahitanga, o te taratahitanga rānei o rātou. Tirohia ko Ngā utu mō te whakataratahi e kitea ai he pārongo atu anō.

Ngā whakawāteatanga

E āhei ana kia tonoa tētahi whakawāteatanga e te tangata e hoki mai ana ki Aotearoa. Heoi anō, e tino whāiti ana ngā take e tukuna ai ngā whakawāteatanga i runga i ngā take motuhake. Ko te nuinga o ngā whakawāteatanga i whakaaetia ai mā te hunga e haere ngātahi ana me ngā tamariki mokemoke, mā te hunga rānei e whakawhiti ana i mea wāhi ki mea wāhi, mā te hunga rānei me mātua whai tapuhitanga ā-hōhipera mō ō rātou mate.

E kitea ai he pārongo atu anō mō te tono i tētahi whakawāteatanga i te whakataratahi me te taratahi, tēnā toro atu ki Ngā whakawāteatanga i te noho taratahi.

Kia tau mai koe ki Aotearoa

Ka kitea e koe ngā kōrero mō te āhua o te whakataratahi, mō ngā mahi e āhei ana, mō ērā hoki kāore e āhei ana mā te pānui i te Mōkī Maioha i te ipurangi. Ka hoatu hoki tērā ki a koe i tō taenga atu ki tō wāhi whakataratahi.

E kitea ai he āwhina, he tohutohu hoki mō KOWHEORI-19 i Aotearoa, toro atu ki tā te kāwanatanga pae tukutuku o Mā Tātou e Ārai atu a KOWHEORI-19(external link).

Te Pūnaha Kōwhiri Puni Taratahi Ngā Pātai me ngā Whakautu